Franczyza Nieruchomości WGN

ul. Ruska 22 50 079 Wrocław ,
Phone: 71 337 84 00

Franczyza Nieruchomości WGN

Franczyza Nieruchomości WGN

Franczyza nieruchomości WGN

Franczyza Nieruchomości WGN

Franczyza Nieruchomości WGN

Otwórz z nami własne

Biuro Nieruchomości

Franczyza WGN to stabilny biznes
na każdy czas

Napisz do nas, aby rozpocząć współpracę!

Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Franczyza nieruchomości WGN
Logo wielkiej giełdy nieruchomości
Centrala WGN

Polska, 50-079 Wrocław, ul. Ruska 22
e-mail: franczyza@wgn.pl

Otwórz z nami własne

Biuro Nieruchomości

Franczyza WGN to stabilny biznes
na każdy czas

Napisz do nas, aby rozpocząć współpracę!

Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Franczyza nieruchomości WGN
Logo wielkiej giełdy nieruchomości
Centrala WGN

Polska, 50-079 Wrocław, ul. Ruska 22
e-mail: franczyza@wgn.pl

Logo Budynki
~100

biur WGN

Logo Teczka
33 lata

doświadczenia

Logo Certyfikat
65%

ofert na wyłączność

Logo Dłonie
250 000+

przeprowadzonych transakcji

Logo Medal
500 000+

zadowolonych klientów

Franczyza WGN w pytaniach i odpowiedziach?

Podpis pod dokumentem

Z czego WGN może być dumny?

Dla nas największą satysfakcją jest to, że średni staż biura franczyzowego WGN wynosi ponad 8 lat. Sukces franczyzy nieruchomości zawdzięczamy przede wszystkim autorskiemu know how jakie przekazujemy każdemu nowemu Parterowi oraz systematycznym szkoleniom, które są prowadzone dla naszych Franchise-biorców przez najlepszych wykładowców krajowych i zagranicznych- specjalistów z zakresu szeroko rozumianego rynku nieruchomości i finansów. Obecnie WGN to ponad 500 agentów, doradców, prawników, analityków pracujących w 81 biurach na terenie całej Polski. WGN w 2017 roku przeprowadził ponad 7200 transakcji i pośredniczył w sprzedaży nieruchomości o wartości ponad 1,8 mld złotych. 


Czy wymagane jest doświadczenie u kandydatów?

Nie. Wiek, płeć, dotychczasowe doświadczenie, wykształcenie nie stanowią żadnego kryterium przy rozpoczęciu współpracy z WGN. Naszymi Partnerami mogą zostać osoby młodsze i doświadczone, wykształcenie również nie jest decydujące. Nie jest także konieczne, by kandydat prowadził już biuro nieruchomości. Najważniejszym kryterium w wyborze partnera franczyzowego jest jego umiejętność pracy z ludźmi – czy to z zespołem agentów czy z klientami.

Ile Partnerów przystąpiło WGN w 2017 roku?

W 2017 roku przyłączyliśmy do Grupy WGN 19 nowych oddziałów; dziewięciu Partnerów – Franczyzobiorców miało doświadczenie w pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami. Z tego aż 5 osób przeszło do WGN z konkurencyjnych sieci franczyzowych. Doskonałe wyniki mamy również w przypadku Partnerów, którzy przystępując do Grupy WGN nie posiadali branżowego doświadczenia. Właśnie dla takich osób przygotowaliśmy, oprócz startowego przeszkolenia, szereg szkoleń w ramach Akademii Rynku Nieruchomości i Inwestycji.

Na czym dokładnie opiera się współpraca?

Mamy jeden model współpracy, wypracowany przez ponad ćwierć wieku doświadczenia w budowaniu sieci franczyzowej. Pozwala on naszym Franczyzobiorcom osiągać bardzo satysfakcjonujące wyniki zawodowe i finansowe. Nasz strategia polega na tym, że podpisujemy umowę z franczyzobiorcą, który wykorzystuje markę WGN oraz bogate know how, a równocześnie działa jako w pełni niezależny podmiot.
Nie narzucamy naszym Partnerom żadnych gotowych rozwiązań – udzielamy tylko pomocy, dajemy możliwości, bogaty pakiet narzędzi, umów, projektów – a z czego skorzysta nasz Partner zależy od jego predyspozycji, chęci, warunków lokalnych. Daje to Franczyzobiorcy z jednej strony dużą swobodę w prowadzeniu działalności, a z drugiej strony doskonałe zabezpieczenie i wsparcie w silnej marce WGN i jej 27-letniemu doświadczeniu i finansach. Jest to doskonałe rozwiązanie – dające satysfakcję dla obu Stron.
Wyjątkowe w naszej sieci jest również to, że nie wprowadzamy żadnych opłat od osiąganych obrotów, nie nakładamy kar – jak inne sieci – za działalność konkurencyjną po zakończeniu współpracy, nie narzucamy stosowania konkretnych rozwiązań. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Franczyzobiorca najlepiej wie, jak prowadzić swój biznes, bo zna warunki lokalne.
Z kolei, jeżeli Franczyzobiorca nie ma jeszcze doświadczenia, może korzystać z gotowych, przekazanych mu narzędzi WGN. To jego dowolna decyzja. Unikatowe na rynku polskim są również nasze Kongresy Szkoleniowe WGN. Jest to platforma dydaktyczna, pozwalająca na rozwój, wzajemną pomoc, pogłębienie kwalifikacji, wymianę doświadczenia i nowych, często wręcz nowatorskich pomysłów i rozwiązań. Szkolenia pozwalają uzyskać każdemu agentowi w Grupie WGN  2-3 transakcje miesięcznie, podczas gdy w pomniejszych biurach nieruchomości liczba transakcji na jednego agenta wynosi 1 transakcje na 2-3 miesiące. Dzięki tym wszystkim rozwiązaniom członkowie Grupy WGN są partnerami w pełnym znaczeniu tego słowa.

Jakie są koszty?

Minimalna kwota inwestycji na otworzenie biura WGN zamyka się w 15 000 zł. Dotyczy to tych kandydatów, którzy posiadają już w pełni wyposażony lokal na potrzeby usług. W wyżej podanej kwocie są już zawarte opłata startowa, reklama zewnętrzna i wewnętrzna oraz fundusze na dodatkowy marketing lokalny w pierwszych miesiącach. Według naszego doświadczenia już w drugim i trzecim miesiącu nowe biura uzyskują pierwsze przychody.
Opłata startowa za działalność w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami i finansowym wynosi 3 000 zł netto.

Opłaty licencyjna i marketingowa są stałe dla wszystkich naszych Partnerów i w stosunku do innych sieci franczyzowych zdecydowanie niższe. Ponadto Grupa WGN nie stosuje żadnych innych, ukrytych opłat na swoją rzecz, np. procent od obrotu .

Dzięki zwolnieniu z opłat w pierwszych dwóch miesiącach działalności Partner ma zapewniony kapitał na rozwinięcie od podstaw swojego biznesu.

Jakie są wymagania dotyczące lokalu?

Przyjmujemy do Grupy WGN tylko kandydatów, którzy mają lokal lub deklarują się, że będą działać w centrach miast, przy ruchliwych ulicach lub w galeriach handlowych. Preferujemy biura na parterze, o powierzchni minimalnej 25 m2, która to powierzchnia jest wystarczająco dobra dla osób rozpoczynających działalność. W krótkim czasie, pracując w nieruchomościach, zwykle nasi partnerzy przenoszą się do lokali o większych powierzchniach, często do galerii handlowych.

Jakie wsparcie otrzymuje Partner?

Partner, po podpisaniu umowy o współpracę, otrzymuje autorskie know-how, zawierające ok. 200 dokumentów, niezbędnych do otworzenia i profesjonalnego prowadzenia oddziału WGN, w tym m.in. umowy pośrednictwa sprzedaży. Ponadto nowi partnerzy otrzymują dostęp do programu i wyjątkowego systemu MLS WGN (system wielokrotnego oferowania ofert nieruchomości wsród ponad 500 agentów), a także przechodzą profesjonalne startowe przygotowanie zawodowe z zakresu prowadzenia działalności pośrednictwa, budowy zespołu agentów, pozyskiwania klientów i doprowadzania do bezpiecznych transakcji.
Dla kandydatów, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z nieruchomościami, jak już wspomniano wcześniej, przygotowaliśmy możliwość bardziej zaawansowanych szkoleń, prowadzonych przez liderów i specjalistów Akademii Rynku Nieruchomości i Inwestycji. Franczyzobiorcy otrzymują również dostęp do programu komputerowego do prowadzenia biura nieruchomości – iNET.wgn.online. Został on stworzony specjalnie dla naszej Grupy WGN. Zawiera więc innowacyjne rozwiązania, nieznane innym biurom czy sieciom.
Jako jedyna sieć franczyzowa w Polsce wydajemy czasopismo „Apartamenty i Rezydencje”, jak również „Investment Properties Catalogue WGN Group”. Ponadto WGN współredaguje wydawnictwo „Property Journal”.

Kiedy uzyskuje się pierwsze przychody?

Każdy oddział franczyzowy WGN jest autonomicznym przedsiębiorstwem, którego głównym zadaniem jest osiąganie zysku poprzez budowanie bazy ofert nieruchomości, klientów i ich kojarzenie. Nadrzędnym celem jest, więc doprowadzenie do profesjonalnie przeprowadzonych transakcji na rynku nieruchomości. Biura WGN osiągają przychody z wynagrodzeń prowizyjnych od przeprowadzonych transakcji już w 2-3 miesiącu.Biura WGN korzystając z bazy nieruchomości (około 40 000) w bardzo krótkim czasie od otwarcia biura są w stanie przeprowadzić pierwsze transakcje, a tym samym uzyskać pierwsze zyski. Jeśli zaś chodzi o zwrot z inwestycji następuje to przeważnie po czwartym miesiącu.

Czy planowane są jakieś zmiany w strategii WGN?

WGN jest na rynku 28 lat a sieć franczyzowa działa prężnie od ćwierć wieku. Rewolucyjnych zmian nie przewidujemy, uważając, że jedną z najważniejszych naszych zalet jest wysoka i stabilna pozycja lidera na rynku. Jesteśmy jednak otwarci na nowe wyzwania i podnosimy sobie poprzeczkę coraz wyżej. Przykładem może być poszerzenie działalności o organizację branżowych szkoleń, czyli założenie Akademii Rynku Nieruchomości i Inwestycji. Dzięki temu nasi Partnerzy są przeszkalani przez najlepszych profesjonalistów w Polsce. WGN zawsze musi być trzy kroki przed konkurencją. To konkurencja nas podpatruje.
Coraz więcej klientów ma zaufanie do doradców rynku nieruchomości, zwłaszcza reprezentujących duże marki z wieloletnim doświadczeniem. Coraz bardziej rosną też oczekiwania klientów dotyczące jakości obsługi. Dlatego tak ważne jest stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności naszych doradców.

Jakie są korzyści z przystąpienia do Grupy WGN?

Jednym z największych sukcesów ostatnich lat jest niewątpliwie uwolnienie zawodu pośrednika obrotu nieruchomościami od konieczności posiadania licencji zawodowych. Pomimo dużej konkurencji, na rynku pozostaną najbardziej profesjonalne, prężnie działające sieci. Według analityków WGN statystyczny Polak zmienia swoją nieruchomość średnio osiem razy w życiu. Jak więc widać praca na rynku nieruchomości zawsze będzie przynosić zyski.
Z każdym rokiem obserwujemy rosnącą tendencję zainteresowań przystąpieniem do Grupy WGN. Pośrednicy pojedynczych biur doskonale wiedzą, że koszty utrzymania się na rynku nieruchomości są coraz większe. O wiele trudniej jest im konkurować z dużymi sieciami, dysponującymi większym budżetem na reklamę i marketing, jak i posiadających dużą bazę klientów. Bycie częścią grupy znacząco zmniejsza koszty przy jednoczesnym zwiększeniu zysków.
Nasz Franchise-biorca otrzymuje od nas komplet informacji, projektów i danych, by uruchomić biuro i je potem z sukcesem prowadzić. Marka WGN jest doskonale znana na rynku, zwłaszcza na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych.
Klienci, w tym najwięksi inwestorzy, sami się zgłaszają do Biur WGN, w celu obsługi transakcji, bo ufają marce WGN. Daje im poczucie bezpieczeństwa oraz gwarancje sukcesu. To z kolei napędza Biura Franczyzowe. Uzyskują one dochód, który pozwala im się rozwijać i uzyskać dominującą rolę na rynkach lokalnych. Sukces naszej sieci to również strategia stosowana przy wyborze lokalizacji biura – centrum miasta, ruchliwa ulica, ciąg komunikacyjny. Doskonale również się sprawdzają biura WGN w centrach handlowych.

Jakie są plany Grupy WGN na najbliższą przyszłość?

W pierwszym półroczu 2018 roku otworzyliśmy aż 15 nowych biur nieruchomości oraz 2 biura deweloperskie pod marką WGN. Chcielibyśmy do końca roku poszerzyć naszą sieć o kolejne 18-20 oddziałów franczyzowychPraktycznie w każdym większym mieście Polski są biura WGN. Trwają zaawansowane rozmowy na temat otworzenia oddziałów w Berlinie, Londynie a także trzech biur w Warszawie.

Dla nas największą satysfakcją jest to, że wiele ponad 10% Biur Franczyzowych prowadzone jest już przez kolejne pokolenia widząc w tym stabilność marki i duże przychody swoich firm.

kontakt: wgn@wgn.pl

5/5 - (1 vote)

Osiągnij sukces

w branży nieruchomości
Zobacz również.
Kobieta i mężczyzna

Oferta Franczyzy WGN – najczęściej zadawane pytania

WGN to największy w Polsce Koncern Obrotu Nieruchomościami, blisko 30 lat na rynku, w którym pracuje ponad 500 specjalistów, w tym agentów nieruchomości oraz doradców kredytowych zatrudnionych w 80 oddziałach w kraju i zagranicą. Podstawową działalnością Grupy WGN jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, w szczególności nieruchomościami tzw. drogimi. Dowiedz się więcej o naszym systemie franczyzowym!

Czytaj więcej »
Agencja nieruchomości w formie franczyzy

Agencja nieruchomości w formie franczyzy

https://www.pexels.com Agencja nieruchomości w formie franczyzy to dobra koncepcja na dochodowy biznes. Korzystając z takiego modelu, można przeskoczyć poważne bariery wejścia na rynek powiązane z brakiem zaufania ze strony klientów. Do tego otrzymuje się potrzebne wsparcie, szczególne przydatne, gdy nie pracowało się wcześniej w branży nieruchomości. Zajęcie jest tymczasem ekscytujące i pełne wyzwań. Swoich sił

Czytaj więcej »
Franczyza w nieruchomościach

Franczyza w nieruchomościach – pewna szansa na sukces

 Inwestor, który chce zaistnieć na rynku nieruchomości ma wiele możliwości do wyboru. Jeśli interesuje go doradztwo i pośrednictwo powinien zastanowić się nad modelem franczyzowym. To dobre rozwiązanie nie tylko dla mniejszych, początkujących podmiotów. Dzięki dużej, rozpoznawalnej marce i wsparciu, jakie otrzymuje od sieci, ma szansę szybko osiągać sukces zawodowy i finansowy na rynku. – Obserwujemy błyskawiczny

Czytaj więcej »
Franczyza nieruchomości czy własna marka?

Franczyza nieruchomości czy własna marka?

https://pixabay.com Franczyza nieruchomości jest modelem biznesowym, który wybiera coraz więcej osób zainteresowanych działalnością na tym rynku. Wynika to z mocno ułatwionego startu i pewniejszych perspektyw na osiągnięcie sukcesu. Działanie na własną rękę może być atrakcyjną wizją, która jest jednak ryzykowna. Najlepiej będzie wybrać partnera, który oferuje uczciwe i klarowne warunki współpracy, takiego jak grupa WGN.

Czytaj więcej »
Własne biuro nieruchomości - jak otworzyć?

Własne biuro nieruchomości. Jak otworzyć?

Własne biuro nieruchomości jest świetnym pomysłem na biznes. Rynek ten stale się rozwija i coraz więcej osób oraz podmiotów korzysta z usług pośredników. Jeśli lubisz pracę z ludźmi i nie boisz się wyzwań, może to być dla Ciebie doskonała koncepcja, zwłaszcza dlatego, że wiąże się to z atrakcyjnymi korzyściami finansowymi. Najlepiej będzie wystartować w modelu

Czytaj więcej »
Jak zacząć zarabiać na nieruchomościach?

Jak zacząć zarabiać na nieruchomościach?

https://www.pexels.com Jak zacząć zarabiać na nieruchomościach? W naturalny sposób do głowy przychodzą metody inwestycyjne, związane z flippingiem czy wynajmem. Są to jednak aspekty powiązane z pewną dozą ryzyka i traktowane przez większość osób jako dodatkowe źródła dochodu. Tym podstawowym może być natomiast biuro, które będzie się zajmowało pośredniczeniem przy poszczególnych transakcjach na tym rynku. Planując

Czytaj więcej »
Jak założyć agencję nieruchomości?

Jak założyć agencję nieruchomości?

https://www.pexels.com Jak założyć agencję nieruchomości? Takie pytanie zadaje sobie wiele osób, które zaznajomiły się z zasadami panującymi na tym rynku i widzą tam pole do własnej działalności. Można się przy tym kierować różnymi motywami, natomiast ze świadomością pewnych kompetencji, które będą potrzebne do uzyskania sukcesu. Pomoże w tym z pewnością wybór franczyzowego modelu biznesowego, najlepiej

Czytaj więcej »
WGN 30 lat na rynku

Kiedy nowy Partner WGN może zacząć zarabiać?

Branża obrotu nieruchomościami jest jedną z nielicznych kategorii usług, które przechodzą przez pandemię w miarę bezboleśnie Czy w czasie pandemii Grupa WGN odczuła spadek, czy też przeciwnie – wzrost obrotów ? Na pewno ten okres to wyzwanie dla przedsiębiorców (Oddziałów WGN) jak również klientów nie tylko w Polsce, ale i na rynku międzynarodowym. Rok 2020

Czytaj więcej »
Dochodowa franczyza

Dochodowa franczyza

https://pixabay.com Dochodowa franczyza to coś, o czym marzy wiele osób. Znaczna część z nich zastanawia się jednak, co trzeba wiedzieć, żeby rzeczywiście osiągnąć sukces na tym polu. Do rozpatrzenia jest tymczasem szereg czynników. Ten model biznesowy jest naprawdę ciekawą koncepcją, której skuteczność jest jednak w dużej mierze uzależniona od wyboru branży, a nawet samej marki,

Czytaj więcej »
Pixabay Kobieta na fotelu

Franczyza WGN kluczem do sukcesu.

Jak to jest działać przy wsparciu silnego Partnera – Lidera z ugruntowaną pozycją na rynku WGN jest na rynku od ponad 30 lat. Pod szyldem WGN działa blisko 100 niezależnych biur, w których pracuje ponad pół tysiąca agentów. WGN to największa polska marka franczyzowa z branży nieruchomości, której zaufało ponad 3 miliony klientów z rynku polskiego i międzynarodowego.

Czytaj więcej »
Jak zostać franczyzobiorcą?

Jak zostać franczyzobiorcą?

https://pixabay.com Jak zostać franczyzobiorcą? Takie pytanie zadaje sobie wiele osób, które miały styczność z tematem tego modelu biznesowego, który zaintrygował ich potencjalnymi korzyściami. Te mogą być naprawdę wymierne, oczywiście pod warunkiem wybrania dobrej do tego branży i posiadania stosownych umiejętności w zakresie zajmowania się danym zajęciem. Ciekawe możliwości daje rynek nieruchomości, który może dać pełen

Czytaj więcej »
Sektor nieruchomości: najbardziej dochodowa franczyza

Sektor nieruchomości – najbardziej dochodowa franczyza

Najbardziej dochodowa franczyza to franczyza w obrocie nieruchomościami. W ostatnim czasie to właśnie ten biznes okazał się najbardziej dochodowym spośród innych sieci franczyzowych związanych z usługami. Nieruchomości od zawsze cieszyły się ogromną popularnością, ponieważ zawsze były, są i będą poszukiwane przez klientów, nie tylko jako pierwsze mieszkanie. W miarę wzrostu zamożności klienci nadal będą chcieli sprzedawać i kupować.

Czytaj więcej »

Już dziś zacznij

budować swoją przyszłość

Zadaj pytanie. Skontaktuj się z Nami.

WGN Franczyza Nieruchomości 2

Sylwia Chmielewska

Menadżer ds. Rozwoju Grupy WGN

Agentka Franczyza Nieruchomości WGN

Luiza Stasiak

Dyrektor ds. Rozwoju Grupy WGN

Zadzwoń
NAPISZ DO NAS
Scroll to Top